CHIA SẺ CỦA NLPer 

ThS, Bs Khuê Tường

CEO Tuệ Đức School – Cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn

Th.S BS. Thái Nhân Sâm - Giảng Viên ĐH Y Huế